Årsmøte NOP-Vatne

Det innkalles til årsmøte for NOP-Vatne tirsdag, 25. januar 2000, klokken 18.00.
Møte avholdes i lokalene til Sandnes Sjåførskole i Langgata. 94A

Saksliste:

  1. Godkjenne innkalling
  2. Velge ordstyrer og referent
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Fastsette kontingent
  6. Vedta budsjett
  7. Innkomne forslag (2 uker før årsmøte)
  8. Valg

Årsmelding og regnskap utlagt i lokalet.