Årsberetning 2002

Aktiviteten i NOP - Vatne har for år 2002 vært variabel. Vi har arrangert 2 Standard stevner. 2 VM Fin og VM Grov stevner, der det på ene stevnet var innlagt Kretsmesterskap i Grov. 2 Hurtig Fin og Hurtig Grov stevner.

Totalt var det 64 starter på banestavnene. 21 fra NOP - Vatne. Det er et antall som vi ikke bør være fornøyd med. Verken fra andre klubber eller fra oss selv. Allikevel en stor takk til Oddvar Monsen som arrangerte en del av stevnene, og ikke minst alt arbeidet han la ned i forkant med å lage til alle blinkene. Håper vi kan gi han mye mer assistanse i år, for det trenger han.

På feltstevnet var det innlagt DM. Det medførte at det var etter forholdene mange deltagere. Totalt 180 starter i løpet av 2 dager. 30 fra NOP - Vatne. Det er lenge siden eg har vært på et feltstevne med så stor deltagelse. Heldigvis fikk vi hjelp av Stavanger PK, Sola PK og Sandnes PK. Uten deres hjelp ville vi hatt store problemer med å arrangert stevnet. Vi hadde i hvert fall kunnet glemme å skyte selv. Håper alle medlemmene kan ta dette problemet innover seg, og sette av denne ene helga i år til å være med.

Per Helliesen arrangerte 2 banefeltstevner for medlemmer i NOP Vatne. Vi som var med hadde det gøy, så en takk til Per for initiativet. I år har han ikke hatt tid, så viss det er noen med tiltakslyst, så sett i gang.

Oddvar Monsen har arrangert NAIS Skytingen. Håper han kan hjelpe til i år også, men det er mulig for oss andre å hjelpe til.

Det kom en forespørsel fra Leder i Stavanger PK, Harald Nilsen, om det var mulig for hans medlemmer å komme å trene i lag med oss. Det ble diskutert i Styret, og det ser vi ingen problemer med. Det er bare bra at banen vår blir benyttet mest mulig. Gjestene betaler inn en 10er i bruskassen, for at ikke våre skyteledere trenger å tenke på det også.

Vi har arrangert treninger tirsdager og torsdager på sommerhalvåret, og lørdager på vinterhalvåret. Vi skiftet fra lørdag- til uke-trening første tirsdag i april, og fra uke- til lørdag-trening første lørdag i oktober. Vi hadde pause i den organiserte treningen i juli måned samt ukene f.o.m. 50-2002 t.o.m. 3-2003.

En stor takk til alle som deltar i vaktordningen. Dere gjør en stor innsats. En takk til alle nye medlemmer, spesielt de som kommer flittig på treningene våre og hjelper til med å holde aktiviteten oppe. Jeg må spesielt neve Allan McGilvay for den innsatsen og interessen han har vist. Takker selvfølgelig for det arbeidet som Geir Alvestad og Kristen Robertsen gjør. Håper dere forsetter med samme glød.

Til sist vil eg ønske alle medlemmer et godt skyteår.

Formann NOP Vatne: Edvin Habbestad.

Styret 2002
FormannEdvin Habbestad
NestformannSvein Olav Hagbø
SekretærGeir Martin Alvestad
KassererKristen Robertsen
Styremedlem:John Aage Jakobsen
Odd Inge Aase
Varamenn:Per Helliesen
Oddvar Monsen
Bane/matr.for:Leiv Borsheim
Oddvar Monsen
Revisor:Frode Sagland
Erling M. Evensen
Valgkomité:Per Helliesen (formann)
Kim Høyland

Klubbmestere 2002
Felt Fin Pistol.1
2
3
Svein Olav Hagbø
Edvin Habbestad
Oddvar Monsen
Gylt
Sølv
Bronse
Felt Grovpistol1
2
3
Åsbjørn Idland
Edvin Habbestad
Oddvar Monsen
Gylt
Sølv
Bronse
Felt revolver1
2
3
Edvin Habbestad
Jone Hansen
Kjell Mikkelsen
Gylt
Sølv
Bronse
Felt Militær Pistol1
2
3
Svein B. Fjeld
Erling M. Evensen
Ragnar Evensen
Gylt
Sølv
Bronse
Standard1
2
3
Kim Høyland
Åsbjørn Idland
Svein Olav Hagbø
Gylt
Sølv
Bronse
VM - Fin1
2
3
Åsbjørn Idland
Edvin Habbestad
Geir Martin Alvestad
Gylt
Sølv
Bronse
VM- Grov1Kjell MikkelsenGylt
Hurtig Fin1
2
3
Edvin Habbestad
Svein Olav Hagbø
Åsbjørn Idland
Gylt
Sølv
Bronse
Hurtig Grov1
2
Edvin Habbestad
Åsbjørn Idland
Gylt
Sølv

Klubbrekorder
Finpistol (t.o.m. 1988) Åsbjørn Idland 589 poeng1976
Finpistol (f.o.m. 1989) Åsbjørn Idland 577 poeng1989
Grovpistol (t.o.m. 1988)Åsbjørn Idland 590 poeng1980
Grovpistol (f.o.m. 1989)Åsbjørn Idland 565 poeng1990
Standard Åsbjørn Idland 576 poeng1978
Luft (t.o.m. 1988) Åsbjørn Idland 573 poeng1982
Luft (f.o.m. 1989) Harald Ræge 568 poeng1995
Fri Åsbjørn Idland 540 poeng1983
Fri B
Silhuett (t.o.m. 1988) Åsbjørn Idland 571 poeng1984
Silhuett A (f.o.m. 1989)Jens Sverre Knutsen533 poeng1989
Silhuett B Edvin Habbestad 550 poeng2002
Hurtig fin Åsbjørn Idland 572 poeng1993
Hurtig grov Edvin Habbestad 550 poeng2002

Æresmedlemmer
John Aage Jakobsen
Åsbjørn Idland
Johnny Hansen