Referat årsmøte NOP Vatne for 2002

Det møtte opp 25 medlemmer med stemmerett.

Det møtte opp 17 medlemmer med stemmerett.

Innkallingen ble godkjent.

Edvin Habbestad ble valg som ordstyrer, og Geir Martin Alvestad ble valgt som referent.

Årsmeldingen ble godkjent med følgende kommentar: Det mangler informasjon om treningstider.

Regnskapet ble godkjent med følgende kommentar: Verdien av klubbens ladekomponenter og ammunisjon ble oppgitt. Utstyrsliste mangler i regnskapet. En forkortet utstyrsliste skal legges ved NOP-posten.

Budsjett godkjent med uendret kontingent på 300 kr.

Ingen innkomne forslag.

Valg:
Følgende ble valgt til styre for 2003:

Formann Edvin Habbestad
Nestformann Svein Olav Hagbø
Sekretær Geir Martin Alvestad
Kasserer Kristen Robertsen
Styremedlem: John Aage Jakobsen
Allan McGilvray
Varamenn: Per Helliesen
Svein Terje Skjørestad
Bane/matr.for: Allan McGilvray
Oddvar Monsen
Revisor: Frode Sagland
Erling M. Evensen
Valgkomite: Per Helliesen (formann)
Kim Høyland

Generelt
Torsdagstrening:
Det er kommet informasjon om at NOP Vatne kan risikere ikke å slippe inn i leiren på noen av torsdags treningene. Dette fordi Heimevernet har øvelse med skarp tjenestehund denne dagen. En mulig løsning er å flytte treningen til fredagen. Det ble bestemt å fortsetter med torsdagstreninger og tar eventuelle problemer når de kommer. Robertsen skal undersøke saken med Vatneleiren.

Nye skyttere:
Hvordan vi skal ta i mot helt ferske pistol skyttere? Skytelederen skal innføre nye skyttere i sikkerhetsreglene og følge nøye med ved utlån av klubbvåpen. Hvis den nye skytteren er med et eksisterende medlem, kan dette medlemmet ”avlaste” skytelederen. Det skal også arrangeres nybegynnerkurs for disse skytterne.