NOP Vatne
Postboks 341
4303 Sandnes
Sandnes 09.01.2005

Til våre medlemmer

Innkallelse til årsmøte 2004

Det innkalles herved til årsmøte for 2004 torsdag den 10.02.2005 kl. 18:00. Årsmøtet blir avholdt i lokalene til Sandnes Sjåførskole i Langgaten 94A. Det er ved den gamle politistasjonen i Sandnes.

Årsmøtet er NOP Vatnes høyeste myndighet, og blir avholdt hvert år i januar/februar.

Årsmøtet innkalles av styret direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utlagte sakslisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 deler av de godkjente stemmer krever det.


Geir Martin Alvestad
(Sekretær)
Mobil: 400 05 400
E-post: post@nop-vatne.fdns.net