Styremøte NOP/Vatne 23.11.2005 19:00

Tilstede: Edvin Habbestad Formann

Svein Olav Hagbø Nestformann

Geir Martin Alvestad
Sekretær (fungerende)

Kristen Robertsen Kasserer

Allan McGilvray Bane/matr.for

Åsbjørn Idland Styremedlem

Svein Terje Skjørestad Varamann

Per Helliesen Formann valgkomite
Fravær:
Geir Erik Anfinsen Sekretær
Styremøtet ble avsluttet kl 20:50