Referat årsmøte NOP Vatne for 2005

Årsmøtet ble avholdt torsdag den 02.02.2006 kl.18:00
Det møtte opp 19 medlemmer med stemmerett.
 1. Innkallingen ble godkjent.
 2. Svein Olav Hagbø ble valg som ordstyrer, og Geir Martin Alvestad ble valgt som referent.
 3. En provisorisk årsberetning ble framført.
 4. Regnskapet ble godkjent.
 5. Kontingenten ble vedtatt beholdt på 350 kr, og 200 kr for familiemedlem.
 6. Budsjett ble godkjent.
 7. Ingen innkomne forslag.
 8. Valg:
  Følgende ble valgt til styre for 2006:
  Formann: Edvin Habbestad Valgt 1 år
  Nestformann: Svein Olav Hagbø Ikke på valg
  Sekretær: Kristian Haaland
  Valgt 2 år
  Kasserer: Kristen Robertsen Valgt 2 år
  Styremedlem: Åsbjørn Idland
  Allan McGilvray
  Valgt
  Valgt
  Varamenn: Per Helliesen
  Svein Terje Skjørestad
  Valgt
  Valgt
  Revisor: Frode Sagland
  Per Helliesen
  Valgt
  Valgt
  Valgkomite: Per Helliesen (formann)
  Roy Inge Isaksen
  Valgt
  Valgt
  Bane/matr.for: Allan McGilvray
  Oddvar Monsen


 9. Utdeling av medaljer for klubbmestre 2004