Styremøte NOP/Vatne 12.12.2007, kl.: 18:00

Tilstede Fravær

Årsmøtet for 2007 blir avholdt onsdag 30. Januar 2008 kl. 18.00. Vi bestemte oss for at i år går vi tilbake til gamle normer og holder møtet i klubbhuset i Svartemyr.

Edvin informerte fra banefordelingsmøtet at fra nyttår til påske er det bestilt bane hver lørdag. Etter påske begynner vanlig ettermiddagsskyting.

Det ble vedtatt at det kan kjøpe så mange lysstoffrør som trenges – med en maks grense på ti stykker.

De nye bommene som er kommet inn i leiren lager fremdeles problemer for atkomsten til banen og klubbhuset. Vi er blitt lovet en nøkkel til indre port, men har ikke fått den enda. Åsbjørn skal følge opp angående å få nøkkel for mulighet til å kjøre bil helt inn til klubbhuset ved behov.

Heimevernet krever ”Bowlingbenken” fjernet. Det har vært kontakt med Sandnes Pistolklubb og de har sagt seg interessert i å overta den.

Det ble tatt opp om vaktordningen på klubbvåpnene bør få en bedre struktur enn den har i dag. Særlig med tanke på nye medlemmer er det viktig at det er forutsigbart når det er mulig å få låne våpen på banen.

Banemateriell som blinker, lapper etc. blir nå oppbevart inne i klubbhuset. For å få noe mer orden og oversikt blir det kjøpt inn reoler fra IKEA.