Årsmøte NOP Vatne 2010.


Innkalling til Årsmøte NOP Vatne PK den 2.Februar Kl.18.00 Svartemyr.

Vi beklager sen innkalling.

Viss det er noen som har noen forslag, så send forslag inn på E-Post,
eller ta kontakt med noen i Styret på telefon.

Saksliste Årsmøte 2010

1. Åpning.
2. Godkjenning av innkalling.
3. Godkjenning av referat 2009.
4. Godkjenning av dagsorden.
5. Beretninger.
6. Innkomne forslag.
6.1. Endring av vedtekter.
Endre § 9 om tidspunkt om årsmøte og om fullmakt.
Endre § 10 om ordlyd om skriftlig avstemming.
Endre § 12,7,b. Antall styremedlemmer.
Endre § 16 om bestemmelser om § 17 (oppløsning)
7. Regnskap.
8. Revisor rapport.
9. Godkjenning av regnskap.
10. Godkjenning av budsjett
11. Valg.
12. Avslutning.

Edvin Habbestad