Referat Årsmøte 2009

1. Åpning

Årsmøtet ble åpnet, og Edvin Habbestad ble valgt til ordstyrer.

Edvin Habbestad påtok seg å skrive referatet.

Det er fremmøtt 20 medlemmer.

2. Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent

3. Godkjenning av referat

Referatet ble godkjent

4. Godkjenning av dagsorden

Dagsordenen ble godkjent uten anmerkninger

5. Beretninger

Edvin la frem styrets beretning.

Årsberetningen 2009

Året 2009 har ikke vert så veldig forskjellig fra tidligere år. Det er stort sett den samme gjengen som går på trening. De har kommet en del nye medlemmene, og de blir godt tatt vare på av den faste gjengen, som setter de inn i regler og prosedyrer. Oppmøtet på treningene har vert bra. Ca 10 medlemmer i snitt, men det har vert treninger der alle standplassene er opptatt. De har også laget sin egen vaktkalender, der de blir enige seg imellom hvem som har ansvaret for våpenkofferten og skrive skyterapport.

Vi har nå helt gått over til å bare skyte om tirsdager og onsdager, der onsdagen er den offisielle treningsdagen. Det er bare unntaksvis at det er skyting om lørdager. Det er blitt kjøpt inn en god del lyskastere. Både til å ha fremme ved skivene, og til å montere over standplassene for bedre lys over skytteren i høstmørket.

Vi prøver så godt vi kan å møte opp på banefordelingsmøtene, men det er ikke alltid det passer.

Det ble i årsmøteperioden avholdt 3 styremøter. De ble holdt på Svartemyr, så alle medlemmene hadde anledning til å uttale seg. Tror dette er en god løsning, da vi da treffer de av medlemmene som er mest aktive.

Svein Olav Hagbø, Ronny Lilleland og Brit Helen Torkildsen møtte på Kretstinget.

Styresammensetningen 2009

Økonomi

NOP Vatne har en sunn og god økonomi. Årets resultat viser likevel et underskudd på 13.000. Vi har i år brukt en del penger på å kjøpe inn lyskastere til standplassene. Dette er investeringer som vi vil få nytte av mange år fremover. Den største faste utgiften utenom forbundskontingenten er ”veiavgiften”. Vi har også kjøpt inn medaljer for klubbmestere. Disse er tenkt å vare i 10 år fremover, så det er ikke utgifter som vi vil få hvert år.

Stevneaktivitet 2009.

I 2009 arrangerte NOP-Vatne 8 stevner. På de 8 stevnene var det 117 deltakere. 29 fra NOP-Vatne. Det var god deltagelse på KM stevnene. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra andre skyttere om at KM helga er et godt arrangement, og at flere KM øvelser skulle vert lagt til den helga.

Det ble dessverre ikke arrangert klubbmesterskap i kjegleskyting i år. Det blir lett slik at når noen ressurspersoner ikke har tid, så sitter alle på gjerdet og venter, og så skjer det ingenting. Vi må prøve å planlegge bedre i 2010, så vi kan få arrangert på nytt.

Klubbmestere 2009

Standard

1: Åsbjørn Idland 523

2: Edvin Habbestad 520

3: Svein Olav Hagbø 494

VM Fin

1: Edvin Habbestad 557

2: Åsbjørn Idland 536

3: Svein Olav Hagbø 528

VM Grov

1: Åsbjørn Idland 542

2: Edvin Habbestad 533

3: Svein Olav Hagbø 527

Hurtig Fin

1: Edvin Habbestad 546

1: Åsbjørn Idland 546

3: Svein Olav Hagbø 543

Hurtig Grov

1: Åsbjørn Idland 516

2: Svein Olav Hagbø 513

3: Edvin Habbestad 494

Felt Fin

1: Åsbjørn Idland 87,75%

2: Tor Inge Torkildsen 84,69%

Felt Grov

1: Åsbjørn Idland 81,63%

2: Torstein Tostrup 68,37%

3: Tom Hetlevik 46,94%

Felt Militær

1: Tom Hetlevik 79,59%

2: Tor Inge Torkildsen 68,75%

3: Torstein Tostrup 67,35%

Felt Revolver

1: Åsbjørn Idland 82,65%

2: Torstein Tostrup 53,06%

3: Tom Hetlevik 38,78%

6. Regnskap

Kristen Robertsen gikk gjennom regnskapet for 2009.

7. Revisorrapport

Per Helliesen la frem revisor rapporten, og anbefalte årsmøtet til å godkjenne regnskapet.

8. Godkjenning av regnskap

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

9. Godkjenning av budsjett

Budsjettet for 2010 godkjent.

10. Innkomne forslag

Forslag 1: Endringer av vedtekter

Endringene som ble foreslått ble vedtatt. De nye vedtektene blir lagt ut på internett.

Styret fikk fullmakt til å melde opp personer til kretstinget i 2010.

11. Valg

Formann i valgkomiteen Per Helliesen ledet valget.

Følgende posisjoner var på valg.

Styresammensetningen for 2010 ble da som følgende:

Edvin gratulerte alle som var valgt inn. Han håpet at alle ville gjøre en så god jobb som mulig for NOP-Vatne.

12. Avslutning

Edvin takket alle fremmøtte, og håpet at året som kommer blir bedre både treningsmessig og resultatmessig.

Formann Edvin Habbestad Sekretær Tom Hetlevik